Tariewe

Ledegeld word bereken op ‘n glyskaal volgens die maandelikse inkomste van ‘n lid

Ledegeld is jaarliks betaalbaar in die maand waarin u as lid aangesluit het

Kategorie Inkomste/maand Ledegeld/ jaar Etes   Weeksdae Etes   Sondae

A

R 0 – R 3 000

R 60

R 12

R 17

B

R 3 001 – R 6 000

R 140

R 19

R 24

C

R 6 001+

R 220

R 25

R30

Gaste

R 35

R 40

Etes word bedien as aansit- of wegeneemetes, of word afgelewer in verdienstelike gevalle teen R5 per afleweringspunt

TARIEWE VIR GESONDHEIDSDIENSTE  

Dienste Lede Nie-lede
Bloeddruk

R 10

R 25

Bloedsuiker

R 15

R 30

Cholesterol

R 35

R 50

Voetsorg

R 20

R 30

Urinetoets

R 10

R 20

Volwas 1 personeellid

R 40

R 60

Volwas 2 personeellede

R 70

R 90

Halfwas 1 personeellid

R 25

R 40

Halfwas 2 personeellede

R 40

R 60

Inspuiting

R 10

R 15

NOODOPROEPE Eerste oproep van die maand: die eerste uur, of gedeelte daarvan, is gratis

Daarna: R 30/uur, of gedeelte daarvan

Vanaf tweede oproep: R 30/oproep/uur

VERHURING VAN TOERUSTING

Huur/dag Huur/week Huur/maand
Groter apparaat, bv rolstoele

R 10

R 50

R 200

Kleiner apparaat, bv kommode

R 5

R 25

R 100

SUURSTOF:  Tarief beskikbaar op aanvraag by die Gesondheidsdienspersoneel of die administratiewe kantoor

WEGGOOIBARE DOEKE: Beskikbaar by die administratiewe kantoor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>