Geskiedenis

1987 – 1998: In Augustus vergader n groepie  Stilbaaiers om die behoeftes aan basiese dienste van 50 bejaardes te bespreek. ‘n Komitee word aangestel. ‘n Dienssentrum word gestig, en die Stilbaai Munisipaliteit skenk die Jagersbosch opstal en werf. Vrywilligers besluit saam om die opstal volgens vereistes van die Raad vir Nasionale Gedenkwaardighede te restoureer.  Op 15 Ausgustus 1989 word die opstal amptelik in gebruikgeneem, en op 27 Oktober 1990 geopen.  In Maart 1991 word toestemming verleen om n aftreeord te ontwikkel. Jagersbosch koop hulle eerste motorvoertuig in 1993.  Jagersbosch bestuur neem in 1997 die belangrike besluit dat die sentrum ‘n  regspersoon met eie outonomiteit moet word. Vanaf 1998 funksioneer die Jagersbosch Gemeenskapsorgsentrum  onafhanklik.Die nuwe konstitusie word opgestel en ‘n fondsinsamelingnommer  verkry. Die ontwikkelingsplan word op nasionale televisie gebeeldsend. SOETERUS, 1994-1998: Mnr Moses Kleinhans en mev Anthea Rossouw,  bestuurder van Jagersbosch, ontmoet  en besluit om iets soortgelyks vir die mense in Melkhoutfontein  op te rig. Hulle kry befondsing by verskeie organisasies. In September 1994 begin die mense met die bouwerk.  Die amptelike opening van die Soeterus versorgingsoord, n kompleks met hoofgebou en 10 huisies, vind plaas in Junie 1995. Hierdie huisies is hoofsaaklik deur vroue gebou. In 1998 raak die deurganghuis ‘n werklikheid in Melkhoutfontein. 1999-2000: Jagersbosch word as naaswenner in die Wes-Kaapse Provinsiale afdeling van die Mandela Masekhane Gemeenskapsontwikkelingwedstryd aangewys. In  Februarie 2000 neem die Bestuur die besluit dat hulle wel MIV VIGS pasiente sal versorg. Jagersbosch stel n dagbestuur aan. Die Stillerus transito eenheid word in September 2000 in gebruikgeneem. Die eerste aansoek by die Lotto is suksesvol. 2001- 2007: Verskeie fondsinsamelingsfondseprojekte word geloods:  bevrore geregte;  Klipkatprojek; en die Kleinkindprojek wat kinderklere sal ontwerp, maak en verkoop.  Jagersbosch stel hulle nuwe logo en missie Deernisvolle ondersteuning op pad na n bemagtigde en gesonder gemeenskap bekend. Hulle kry hulle eie e-posadres. Twee groepe versorgers word opgelei. In Melkhoutfontein word behuising aan 10 persone voorsien en die Transito-eenheid huisves nou 8 persone voltyds. Daar is 340 lede. Die assessering van die Departement Maatskaplike Dienste en Armoedeverligting is afgehandel en Jagersbosch ontvang n verhoogde subsidie en sertifikaat van erkenning. Die Palinggatkliniek word gehuur en Jagersbosch verskaf nou dienste aan die inwoners. Die Deurganghuis is n voltydse versorgingseenheid en staan bekend as Stillerus Versorgingsoord.  Jagersbosch kry hulle eie webwef. Die versorgingsoord in Melkhoutfontein is  10 jaar oud en feesvieringe vind plaas. Die nuwe Waenhuis word vroeg in Desember in gebruikgeneem.  Die nuwe eetsaal by die Waenhuis word in 2006 ingewy. Die ledetal is nou 586. ‘n Tariefstruktuur om lede se behoeftes in aanmerking te neem word bekendgestel. Daar is tans 18 permanente en deeltydse personeel. Vrywilligers word ook gebruik.  Twintig tydelike tuisversorgers word suksesvol opgelei.  Jagersbosch het n omset van R1,97 milj. In 2007 is daar  tans 650 lede. Van 2-5 Augustus word die twintigste verjaarsdag van Jagersbosch gevier. Die Lappiesbaai Kwilters oorhandig die drie Stilbaai kwilts wat in die Waenhuis opgehang word. ‘n Onthaal vir familie en vriende, laat ontbyt in Jongensfontein, aandete in Melkhoutfontein en die werffees by die nuwe Waenhuis word gehou.  Die verrigtinge word afgesluit met ete op Sondag. 2008-2012:  DieStilwaters Versorgingseenheid in Stilbaai se geboue is opgeknap en vergroot. Tans kan 12 persone daar versorg word. Die Soeteruskompleks in Melkhoutfontein is vergroot en  22 mense word gehuisves. Die kombuis van Soeterus is ook opgradeer. Die Departement Landbou skenk  watertenks  sodat die groentetuine natgelei kan word. Sages skenk R85 000  om die geboue by Soeterus in stand te hou. Jagersbosch open die Swopshop, wat ‘n herwinningsprojek vir kinders is, in Melkhoutfontein.  Die Vuurvliegieprojek is ‘n projek vir gestremdes waar hulle geleer word om produkte te skep wat verkoop kan word. Twaalf personeellede ontvang Kansa- opleiding in Albertinia. Een personeellid ontvang dementia-opleiding. Daar is 985 lede in Maart 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>